Statens bostadsomvandling AB

Om Sbo
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Lars-Erik Fredriksson
Berätta kort om dig själv och din bakgrund:

Jag är bolagsförvaltare på avdelningen för bolag med statligt ägande, som ansvarar för huvuddelen av de statligt ägda bolagen i Sverige. Jag har arbetat med det i olika roller sedan 2004. Min bakgrund har jag inom bolagsstyrning, ekonomi och finans, både privat och offentligt. Jag har en gedigen erfarenhet av styrelseuppdrag och har för närvarande sju uppdrag. Jag är en nyfiken person med styrkor inom strategi och analys. Samhälle och historia, djur och natur är några av mina intressen.  

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här bolaget och vill arbeta i styrelsen?

Jag känner till bolaget sedan tidigare och då jag fick frågan om styrelseuppdraget kände jag att det var en intressant utmaning.


Vad tycker du är det viktigaste Sbo bidrar med?

Stärka de svagaste bostadsmarknaderna i Sverige och erbjuda äldre på dessa marknader ett attraktivt boende.


Vilken blir effekten när nya bostäder genom Sbo-samarbetet erbjuds på orten?

Investeringar i befintliga bostäder skulle inte bli av annars. Samarbetet för det möjligt för kommuner med svaga bostadsmarknader att erbjuda en god bostadsförsörjning.