Besök och postadress

Statens Bostadsomvandling AB
Stubbengatan 2
703 44 Örebro


Följ oss gärna på LinkedIn!
statensbostadsomvandling


Fakturaadress

Statens Bostadsomvandling AB
Kund-id BOS3010
106 42 STOCKHOLM  
Org.nr 556329-2977

Plusgiro nr 2 71 87-4
Bankgiro nr 5010-0668


Hej! Det är oss du möter

Ann Eriksson, VD

070-694 86 00
ann.eriksson@sbo.se

Petter Klav, fastighetsutvecklare & projektledare

070-232 26 61
petter.klav@sbo.se

Ola Nilson, expert projektutveckling

070-305 87 00

ola.nilson@sbo.se