Statens Bostadsomvandling

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vill du göra skillnad på riktigt? Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Du bidrar till ett samhällsviktigt uppdrag som skapar värde för individer och kommuner i dag och på längre sikt.

Om företaget

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo är ett statligt bolag som har kapital och erfarenhet av att bygga om befintliga fastigheter till moderna och tillgängliga bostäder för äldre till en överkomlig hyra. I kommuner med svag bostadsmarknad finns inte rimliga lönsamhetsvillkor för att bygga om fastigheter, eller bygga nytt, för att möta efterfrågan från en åldrande befolkning i tillräcklig omfattning. Vårt samhällsuppdrag möjliggör för oss att investera i större ombyggnationer av fastigheter även om fastighetens marknadsvärde efter ombyggnad är lägre än produktionskostnaden. För kommunen bidrar investeringen till fler handlingsmöjligheter och ökad utvecklingskraft, mer effektivt nyttjande av samhällets resurser, underlättar bostadsförsörjningen och skapar värden för både enskilda personer och samhället.


Våra investeringar skapar värde. Samtidigt som vi stöttar landets kommuner med en bättre bostadsförsörjning ökar vi också rörligheten på svaga bostadsmarknader. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet, samtidigt som lägenheten eller husen de lämnar blir tillgängliga för nya hushåll. På samma gång halverar vi energiförbrukningen i fastigheten. Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som skapar framtidstro och det sker i nära samarbete med kommunen och dess bostadsbolag.

Arbeta tillsammans med oss

Vill du vara med och arbeta mot vårt gemensamma mål – att skapa mervärde på svaga bostadsmarknader? Vi är en liten organisation med många års erfarenhet i ryggen där du kan bidra till helheten med din kompetens. Hos dig värdesätter vi ett stort, genuint engagemang för samhällsnyttan och personliga egenskaper som ansvarsfullhet, prestigelöshet, drivkraft och en bred yrkeskunskap.

Vad vi kan ge dig

Vi kan erbjuda dig intressanta utmaningar och möjligheten för dig att använda din goda förmåga och breda erfarenhet inom allt från idéskissande, fastighetsutveckling, ekonomi, projektledning, miljöfrågor och kommunikation. Vi är en mycket liten organisation. Att arbeta hos oss innebär därför mycket självständighet, stort eget ansvar och visa din förmåga att bidra till helheten. Med utgångspunkt från vårt huvudkontor i Örebro bedriver vi ständigt nya projekt ute i landet. Just nu har vi pågående programarbeten i nio kommuner med totalt 130 nya lägenheter i flerbostadshus. Att jobba hos oss kan därför innebära en del resande i tjänsten.

Kontakta gärna oss:

Har du frågor om Sbo eller vill veta hur det är att arbeta hos oss? Du är varmt välkommen att höra av dig!

Ann Eriksson, VD

070-694 86 00

ann.eriksson@sbo.se


Lediga jobb:

Här nedan listar vi alla våra tillgängliga jobb: