Statens bostadsomvandling AB

Om Sbo
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Håkan Steinbuchel
Berätta kort om dig själv och din bakgrund:

Jag har ett förflutet som VD under drygt 15 år i olika fastighetsbolag bland de statliga bolagen Vasallen och Specialfastigheter samt Skavsta Flygplats och Nordiska Kompaniet. Sedan drygt 4 år tillbaka driver jag eget bolag med inriktning på strategisk rådgivning inom främst fastighetsområdet. Dessutom arbetar jag för närvarande i 4 andra bolagsstyrelser. Bosatt i Nyköping och 61 år fyllda.

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här bolaget och vill arbeta i styrelsen?

Utifrån min erfarenhet att bolag med just statligt (fastighets)ägande så vet jag att det finns ett seriöst och väl definierat uppdrag för styrelsen samt bra rutiner och uppföljningar mm. Sbo har fokus på fastighetsutveckling vilket jag har stor erfarenhet av och tycker är stimulerande. Jag vill gärna bidra till bra resultat för bolaget med stort fokus på fastighetsrelaterade frågor.


Vad tycker du är det viktigaste Sbo bidrar med?

Sbo skapar bostäder för äldre på svaga orter där det troligen annars varit extremt svårt att få till dylika projekt. Dessa lägenheter leder i sin tur till omflyttningar på orter som har behov av rörlighet som inte annars kunnat ske utifrån marknadsförutsättningarna på dessa orter.