Statens Bostadsomvandling AB

Ägare och styrning
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Ägare och styrning

Sbo ägs av svenska staten. Generellt gäller för alla statens bolag att företagande ska skapa värde. Vissa bolag har särskilt uttryckta samhällsintressen. I Sbos fall innebär det att bolaget inte är vinstdrivande. Företagets uppdrag och medel används till att genomföra insatser som skapar fler moderna bostadslägenheter för äldre personer. I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen. Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst.styrelseledamöter

Styrelseordförande, Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Regioner
Ledamot, Jessika Lundgren, VD HSB Värmland
Ledamot, Håkan Steinbüchel, CEO Steinbüchel & Partners
Ledamot, Lars Erik Fredriksson, Näringsdepartementet, bolagsförvaltare Enheten för bolag med statligt ägande


Styrelsens sammanträden 2022

10 februari 2022
14 mars 2022
25 april 2022

25 april Årsstämma

15 augusti

27 september

27 oktober

16 december


Anna-Stina Nordmark-Nilsson 

Styrelseordförande sedan 2022
 • Född 1956
 • Utbildning:  Ekonomexamen från Luleå tekniska högskola (1974-1978)
 • Huvudsaklig sysselsättning: Regiondirektör i Region Norrbotten sedan augusti 2019
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot: Svevia, VD & Grundare: Regina AB

Lars Erik Fredriksson

Styrelseledamot invald 2019
 • Född 1964
 • Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys
 • Huvudsaklig sysselsättning: bolagsförvaltare på bolagsförvaltare på avdelningen för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet.
 • Andra väsentliga uppdrag: ordförande i OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices, ledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, Vasallen AB, EUROFIMA, Statens Bostadsomvandling AB, Öresundsbro Konsortiet Svensk-Danska Broförbindelsen,
  SVEDAB AB, Svevia AB
 • Tidigare befattningar: Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala.

Jessika Lundgren

Styrelseledamot sedan 2021

 • Född 1970
 • Utbildning: Byggnadsingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: VD HSB Värmland
 • Andra väsentliga uppdrag: Ordförande Handelskammaren Värmland och styrelseledamot Löfbergs Fastigheter AB
 • Tidigare befattningar: Kollektivtrafikdirektör Region Värmland, Vice ordförande IF Hellton,  Vd Värmlandstrafik AB, Vd Forshagabostäder, Forshaga Energi och Forshaga Fibernät AB, Affärsområdeschef Vasallen AB, Vd A9 Vasallen AB

Jan-Ove Östbrink

Styrelseledamot sedan 2018

 • Född 1957
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
 • Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Tidigare befattningar: Byrådirektör Bostadsstyrelsen, Planeringschef Järfälla kommun, Avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Miljö- och samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

Håkan Steinbüchel

Styrelseledamot sedan 2015

 • Född 1958
 • Utbildning: Civ ing
 • Huvudsaklig sysselsättning: CEO Steinbüchel & Partners med bla större uppdrag för Pampas Marina
 • Andra väsentliga uppdrag: ONYX Näringslivsutveckling, ÅWL Arkitekter,
  Himmelsta Holding (Byggentreprenad)
 • Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden