Statens Bostadsomvandling AB

Ägare och styrning
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Ägare och styrning

Sbo ägs av svenska staten. Generellt gäller för alla statens bolag att företagande ska skapa värde. Vissa bolag har särskilt uttryckta samhällsintressen. I Sbos fall innebär det att bolaget inte är vinstdrivande. Företagets uppdrag och medel används till att genomföra insatser som skapar fler moderna bostadslägenheter för äldre personer. I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen. Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst.styrelseledamöter

Styrelseordförande, Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Regioner
Ledamot, Jessika Lundgren, VD HSB Värmland
Ledamot, Håkan Steinbüchel, CEO Steinbüchel & Partners
Ledamot, Linda Lausson, Regeringskansliet, bolagsförvaltare, enheten för bolag med statligt ägande


Styrelsens sammanträden 2023 och 2024
13 februari
16 mars
26 april
26 april årsstämma
1 juni
14 augusti
26 oktober
12 december
13 februari
11 mars
24 april
24 april årsstämma

Anna-Stina Nordmark-Nilsson 

Styrelseordförande sedan 2022
 • Född 1956
 • Utbildning:  Civilekonom, juridik samt företagsekonomi från Luleå tekniska högskola (1974-1978)
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot: Svevia, VD & Grundare: Regina AB
 • Tidigare befattningar: Regiondirektör i Region Norrbotten sedan augusti 2019, VD Lulebo AB, VD Företagarna Sverige AB, vägdirektör Norrbotten och Västerbotten Vägverket, hälso- och sjukvårdsdirektör Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbottens läns landsting, VD Piteå Tidningen, Auktoriserad revisor.

Linda Lausson

Styrelseledamot invald 2023
 • Född 1980
 • Utbildning: Juris kandidatprogrammet, Uppsala universitet och studier vid Minnesota Law School (2000-2005).
 • Huvudsaklig sysselsättning: Affärsjurist på avdelningen för bolag med statligt ägande, Finansdepartementet.
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Vasallen AB, styrelseledamot i Lia och Erik von Sydows stiftelse.
 • Tidigare befattningar: advokat Advokatfirman Lindahl, koncernjurist EF Education First, biträdande chef Svenska Handelskammaren i Indien, programkoordinator Dag Hammarskjöld Foundation.

Jessika Lundgren

Styrelseledamot sedan 2021

 • Född 1970
 • Utbildning: Byggnadsingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: VD HSB Värmland
 • Andra väsentliga uppdrag: Ordförande Handelskammaren Värmland och styrelseledamot Löfbergs Fastigheter AB, Vasallen AB
 • Tidigare befattningar: Kollektivtrafikdirektör Region Värmland, Vd Värmlandstrafik AB, Vd Forshagabostäder, Forshaga Energi och Forshaga Fibernät AB, Affärsområdeschef Vasallen AB, Vd A9 Vasallen AB

Jan-Ove Östbrink

Styrelseledamot sedan 2018

 • Född 1957
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
 • Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Andra väsentliga uppdrag: ledamot Vasallen AB
 • Tidigare befattningar: byrådirektör Bostadsstyrelsen, planeringschef Järfälla kommun, avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Miljö- och samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

Håkan Steinbüchel

Styrelseledamot sedan 2015

 • Född 1958
 • Utbildning: Civ ing
 • Huvudsaklig sysselsättning: CEO Steinbüchel & Partners med bla större uppdrag för Pampas Marina
 • Andra väsentliga uppdrag: ordförande i ONYX Näringslivsutveckling. Ledamot i Himmelsta Holding (Byggentreprenad), Knut Olsson fastigheter, Vasallen AB.
 • Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden.