Statens Bostadsomvandling AB

Ägare och styrning
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter 
och skapar fler tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre runt om i landet.


Ägare och styrning

Sbo ägs av svenska staten. Generellt gäller för alla statens bolag att företagande ska skapa värde. Vissa bolag har särskilt uttryckta samhällsintressen. I Sbos fall innebär det att bolaget inte är vinstdrivande. Företagets uppdrag och medel används till att genomföra insatser som skapar fler moderna bostadslägenheter för äldre personer. I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen. Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst.styrelseledamöter

Styrelseordförande, Anna-Stina Nordmark Nilsson
Ledamot, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Regioner
Ledamot, Håkan Steinbüchel, CEO Steinbüchel & Partners
Ledamot, Jessika Lundgren, VD HSB Värmland
Ledamot, Christer Sundin, styrelsearbete 


Styrelsens sammanträden 2024
13 februari
11 mars
24 april 
24 april årsstämma
24 april konstituerande
10 juni
13 augusti
11 oktober
29 oktober
22 november
11 december
2025:
11 februari 2025
11 mars 2025
23 april 2025


Ordförande Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Anna-Stina Nordmark-Nilsson 

Styrelseordförande sedan 2022
 • Född 1956
 • Utbildning:  Civilekonom, juridik samt företagsekonomi från Luleå tekniska högskola (1974-1978)
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen konsultverksamhet 
 • Andra väsentliga uppdrag:  Ordförande i Vasallen AB. Ledamot i Svevia AB och andra egna bolag.
 • Tidigare befattningar: Vice ordförande i Svenska Kraftnät, ledamot i Sveaskog och Dedicare AB, ordförande för ett antal sjukhus i Stockholm, regiondirektör i Region Norrbotten, VD Lulebo AB, VD Företagarna Sverige AB, vägdirektör Norrbotten och Västerbotten Vägverket, ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, landstingsdirektör Norrbottens läns landsting, VD Piteå Tidningen, Auktoriserad revisor m.m.
Jan-Ove Östbrink, ledamot

Jan-Ove Östbrink

Styrelseledamot sedan 2018

 • Född 1957
 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
 • Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Andra väsentliga uppdrag: ledamot Vasallen AB
 • Tidigare befattningar: byrådirektör Bostadsstyrelsen, planeringschef Järfälla kommun, avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Miljö- och samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.
Håkan Steinbüchel, ledamot

Håkan Steinbüchel

Styrelseledamot sedan 2015

 • Född 1958
 • Utbildning: Civil ingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: CEO Steinbüchel & Partners med bla större uppdrag för Pampas Marina
 • Andra väsentliga uppdrag: ordförande i ONYX Näringslivsutveckling. Ledamot i Himmelsta Holding (Byggentreprenad), Knut Olsson fastigheter, Vasallen AB.
 • Tidigare befattningar: VD Specialfastigheter, VD Vasallen, VD Nordiska Kompaniet, VD Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden.
Jessika Lundgren, ledamot

Jessika Lundgren

Styrelseledamot sedan 2021

 • Född 1970
 • Utbildning: Byggnadsingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: VD HSB Värmland
 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i HSB Riksförbund, HSB Projektpartner AB, Vasallen AB.
 • Tidigare befattningar:  Ordförande Handelskammaren Värmland, ledamot Löfbergs Fastigheter AB, ledamot AB Transitio, Kollektivtrafikdirektör Region Värmland, VD Värmlandstrafik AB, VD Forshagabostäder AB, Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB, Affärsområdeschef Vasallen AB, VD A9 Vasallen AB.
Christer Sundin, ledamot

Christer Sundin 

Styrelseledamot invald 2024
 • Född 1949
 • Utbildning: Civilekonom.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Elvida i Skandinavien AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Lignus Housing AB, Kraftkonsult Systems AB. 
  Styrelsel
  edamot i Vasallen AB, Björnrike Syd Utvecklings AB, Krona Publig Real Estate, Backaheden Fastighets AB, Colabit Sweden AB.
 • Tidigare befattningar: VD Diös Fastigheter AB, styrelseordförande MaxFastigheter AB.