Statens Bostadsomvandling AB

Smedjebacken berättar
"Vi har en demografi i vår kommun med många äldre.

Vi kommer att behöva fler tillgängliga lägenheter i framtiden. Satsningen på Solhöjden möjliggör för fler att kunna flytta in centralt. Det är fantastiskt att Sbo kan vara med i det arbetet."
Styrelseordförande i Bärkehus AB

Omodern och sliten specialfastighet blev 26 nya
bostadslägenheter i Smedjebacken

Intervju med Ingemar Hellström, kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i Bärkehus AB

Ett nära samarbete

Välanpassade lägenheter för 65+ som i genomsnitt har lägre inkomst, vilket har skapat ett stort intresse att bo på Solhöjden. Därför vet vi att rotationen på bostadsmarknaden går att skapa, det svåra är att lägga sig på en hyresnivå som kunderna kan acceptera och som möjliggör att Bärkehus får ihop ekonomin.


Vilken nytta har ni haft av samarbetet?

Sbo gör otrolig nytta för oss. Det innebär att kommunen inte behöver låna upp pengarna för att göra jobbet själv. Vi förbinder oss bara att skriva ett blockhyresavtal. Det är så mycket vi behöver prioritera med kommunens pengar – satsningar på förskolor, totalrenoveringar av skolor och andra boenden som också krävs.

Vad är det mest betydelsefulla med hänvisning till den demografiska utvecklingen som Sbo kan stödja kommunerna med i deras bostadsplanering?

Vi har en demografi i vår kommun med många äldre. Vi kommer att behöva fler tillgängliga lägenheter i framtiden. Satsningen på Solhöjden möjliggör för fler att kunna flytta in centralt. Det är fantastiskt att Sbo kan vara med i det arbetet.
 

Vilka effekter kan ni se inom äldreomsorgen?

Hemtjänsttagare på landsbygden som flyttar in centralt, vilket innebär att vi slipper alla resor. Då kan vi använda resurserna till annat. Fler äldre som kommer in centralt ger mer effektiv tid för hemtjänsten.
 

Skulle du kunna rekommendera andra kommuner att inleda samarbete med Sbo? Om ja, varför?

Ja, verkligen. Allt i samarbetet har fungerat. Om man har en fastighet som är lämplig så erbjuder Sbo en fantastisk möjlighet att investera för bättre bostadsförsörjning.

Vilken effekt har ni märkt med de nya bostäderna som erbjuds på orten?

Smedjebacken har som ort och kommun gått igenom stora förändringar genom åren. Vi rev 1000 lägenheter i slutet av 90-talet i samband med gruv- och stålkrisen när cirka 3000 personer flyttade från Smedjebacken. Vi var i en djup kris, det var nästan depression. Nu är vi äntligen framme i ett annat läge. Jag hör bara positiva tongångar nu Och vi har bostadsbrist.
 
Solhöjden har väldigt stor betydelse för många. Det är en omtyckt plats i Smedjebacken. Anhöriga har tidigare velat att deras föräldrar skulle bo på det ”gamla” Solhöjden. Nu får vi chans att ta tillvara på platsen och fastigheten. Det är Sbo:s förtjänst.

Sammanfattning av projektet

Solhöjden är en omtyckt plats i Smedjebacken. Tidigare var fastigheten på Solhöjden ett särskilt boende, som blev för gammalt och slitet. En ombyggnad bedömdes av kommunen både svår och dyr, så kommunen fattade beslut att bygga ett helt nytt särskilt boende på annan plats. Alla hyresgäster flyttade till det nya boendet. Byggnaden stod därefter tomt länge. Omvandlingen av byggnaden startade efter sommaren 2019. En fjärdedel av huset har rivits. Huset har totalrenoverats vilket bland annat innebär nya planlösningar, nya uteplatser/balkonger och hissar har installerats. alla lägenheter har tillgång till gästlägenhet, en stor gemensamhetslokal samt ombyggd innegård. Det blev 26 nya lägenheter, de flesta 2:or runt 65 kvm.

Sbo har finansierat hela ombyggnationen av fastigheten.  I samarbetet med utveckling av kvarteret har kommunen investerat i utemiljön med grönytor och parkering. Solhöjden ligger centralt, men inne i ett befintligt grönområde. Nu blir miljön ännu mer trivsam att gå ut och vistas i.

Flyttkedjor som skapas, inflyttning och rotation på bostadsmarknaden - vilka är era mål?

Att det finns boende som passar alla. De allra flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi har ju faktiskt byggt själva de sista 8-10 åren. Bland annat byggde Bärkehus, det kommunala bostadsbolaget, ett 8-våningshus med 37 lägenheter centralt. Det fylldes snabbt och märktes också direkt på marknaden. Inom det gamla beståndet blir det en del lediga lägenheter som ungdomar kan flytta till och villor blir lediga. Vi kan se att tidigare utflyttade kommer hem igen, med sina familjer.

Sbo har sett till att med statliga medel skapa förhållandevis låga hyror. Välanpassade för 65+ som i genomsnitt har lägre inkomst, vilket har skapat ett stort intresse att bo på Solhöjden. Därför vet vi att rotationen på bostadsmarknaden går att skapa, det svåra är att lägga sig på en hyresnivå som kunderna kan acceptera och som möjliggör att Bärkehus får ihop ekonomin.