Statens Bostadsomvandling AB

Hofors berättar

"Det är svårt för både bolaget och kommunen att göra de insatser som krävs
för bostäder folk vill ha. Med den här metoden får vi både nya bostäder för äldre som känner att de är redo
att lämna sina villor, men även villor som släpps på marknaden för barnfamiljer och nya invånare."
VD Hoforshus ABTvå gamla slitna fastigheter har blivit totalt 42 moderna lägenheter 

Hofors kommun bestämde sig för att utveckla och förändra samhället. Den första fastigheten omvandlades och blev klar för inflyttning slutet på augusti 2017. I början av 2024 blev nästa fastighet redo för inflyttning.

- Min bild är att det fallit väl ut. Hyresgästerna har fått nyrenoverade lokaler närmare stan, handeln i Hofors stärks och vi får till de nya bostäderna. Det är full pott sett till vårt ägardirektivr, säger Christian Rickardsson, VD för Hoforshus AB. 

Här kan du fördjupa dig i båda utvecklingsprojekten i Hofors genom att ta del av erfarenheterna från både Christian Rickardsson, VD för Hoforshus AB (intervjuad 2023) och med Kjell Höglin, tidigare ordförande i Hoforshus styrelse (från 2019).

Intervju från maj 2023 med Christian Rikardsson, VD för Hoforshus AB:

Samarbete gör utveckling möjligt i Hofors

Christian Rickardsson är VD för både Hoforshus AB och Hofors Elverk AB. Han uppgift är att jobba med såväl bostadsmarknadens utveckling som att stötta det lokala näringslivet. Christian skrattar till när han får frågan om hur det känns att följa arbetet Hoforshus AB och Statens bostadsomvandling driver tillsammans.
- Vi är inte vana vid att det byggs nytt eller byggs om på det sättet som de här projekten ger möjlighet till. Det är roligt och det blir en liten snackis lokalt, att något bra händer. Tro och hopp!

I Hofors finns ett Sbo-hus med 24 lägenheter. Nu skapas ytterligare 18 moderna lägenheter för äldre. 

Berätta om projektet.
- Både vi och hyresgästerna är nöjda med fastigheten Sbo byggt om. Det finns ett behov av fler bostäder för äldre. Dels ska vi själva bygga i Torsåker. Men vi hade inte klarat att göra projektet i Hofors själva. Det påverkar faktiskt inte bara utbudet av bostäder. Det har medfört att Hoforshus tagit fram nya affärslokaler också.

Hurdå?
- I fastigheten som byggs om har det funnits butiker i bottenplanet. Genom att erbjuda lokalhyresgästerna där nya möjligheter närmare centrum kunde vi bygga om hela fastigheten till bostäder, inklusive bottenplanet.
- Min bild är att det fallit väl ut. Hyresgästerna har fått nyrenoverade lokaler närmare stan, handeln i Hofors stärks och vi får till de nya bostäderna. Det är full pott sett till vårt ägardirektiv.

Projekten i KORTHET 

KLART 2024

Byggstart var i december 2022. I början av 2024 blev 18 nya moderna lägenheter klara.  Det är centrumhuset i Hofors som byggdes på 50-talet som har omvandlats. Här har det funnits allt från bostäder, butiker, bibliotek och musik-skola genom åren. Utvändigt ser huset nästan ut som förr även efter omvandlingen, men inuti finns nu 18 moderna tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre. Här finns också en samlingslokal för hyresgästerna och övernattningslägenheten för deras gäster.

KLART 2017

Det tidigare projektet var en centralt belägen rivningsfärdig flerbostadsfastighet från 60-talet med butiker i bottenplan. Butikerna erbjöds lokaler närmare centrum. 18 gamla lägenheter byggdes om till 24 tillgängliga och moderna lägenheter för äldre. Det finns också gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet.

Kan du beskriva syftet med samarbetet ur ditt och Hoforshus perspektiv?
- Framför allt handlar det om att få bra saker gjorda. Hofors är en kommun som tappat invånare och har en åldrande befolkning. Det är svårt för både bolaget och kommunen att göra de insatser som krävs för bostäder folk vill ha. Med den här metoden får vi både nya bostäder för äldre som känner att de är redo att lämna sina villor, men även villor som släpps på marknaden för barnfamiljer och nya invånare, fortsätter Christian Rickardsson, VD för Hoforshus AB.

Hade ni klarat att göra insatsen utan Sbo?
- Min bedömning är att det varit mycket svårt. Särskilt i ett läge där räntorna stigit. Behovet av underhåll i Hoforshus bestånd är gigantiskt och kommunen ska bygga ett äldreboende. Det blir inga pengar över till nya investeringar.

Hur kom du i kontakt med Sbo?
- Genom att hålla ögonen öppna. Privat passerar jag ibland genom Laxå och där såg jag skyltar utanför Statens bostadsomvandlings fina fastigheter. Det väckte mitt intresse. Sen sökte jag information och på den vägen är det.

Skulle du rekommendera andra kommuner att samverka med Sbo?
- Det finns många kommuner som har liknande förutsättningar som Hofors. En industri som kräver mindre folk, utflyttning, äldre som skulle önska att de kunde lämna sina villor om det fanns nog bra alternativ. Jag vet hur svårt det är att lösa de här utmaningarna. Så jag tycker absolut det är klokt att samverka med Sbo, som sitter på andra möjligheter än vi i Hofors gör, avslutar Christian Rickardsson.

Intervju med Kjell Höglin, tidigare ordförande i Hoforshus styrelse från 2019:

Pensionärerna definierade sitt eget behov - ville bo kvar i Hofors

Inför det första projektet i Hofors tittade bostadsbolaget och kommunen på förutsättningarna. Kjell Höglin, som då var ordförande i styrelsen för Hoforshus vittnar om ett fantastiskt engagemang i studiecirklar som genomfördes. Gruppen diskuterade vad som var viktigt, hur ett boende borde se ut, vilka önskemål som fanns. Diskussionerna landande i vad som var viktigt:

  • närhet till service och affärer
  • gemensamma ytor med möjlighet att göra saker tillsammans
  • att läget är centralt

Tillsammans gjorde studiecirklarna en studieresa till Gävle. Hoforshus har besökt bland annat ett seniorboende i Ljusne och ett trygghetsboende i Norberg. 

Studiecirklar startade

– Jag har arbetat med den kommunala utvecklingen i många år och sett hur befolkningen i Hofors stadigt har minskat. Vi har haft en situation i kommunen där vi fått riva lägenheter, säger ordförande i bolagsstyrelsen Kjell Höglin, tidigare också kommunalråd i kommunen och idag aktiv pensionär i PRO.

Det var i början av 2013 som ett antal aktiva medlemmar från PRO samlades i två studiecirklar i Hofors. Temat i cirklarna var boende för äldre. Kjell var en av deltagarna i studiecirklarna. De frågor som pensionärerna i det lokala PRO tog upp var:

- Hur vill vi bo när vi blir äldre?
- Vilka möjligheter finns i Hofors?

Andelen äldre över 30 procent
– När studiecirklarna startade kunde vi konstatera att andelen äldre i befolkningen var hög, över 30 procent. Det visade sig att många äldre ville bo kvar och leva i Hofors. Många bodde i villa och var osäkra på hur det skulle fungera, berättar Kjell Höglin, idag pensionär och styrelseordförande i Hoforshus AB.


Idag sprudlar det av liv i huset i Hofors

– Dialogen i projektet har fungerat väldigt bra och underlagen från studiecirklarna har tagits omhand, säger Kjell Höglin, ordförande i bolagsstyrelsen.

Idag sprudlar det av liv i huset. PRO är verksamma i en lokal och det finns gemensamma ytor och de boende är aktiva och ordnar bland annat musikunderhållning och matlagning tillsammans.

Minskad vakansgrad för bostadsbolaget

Det kommunala bostadsbolaget Hoforshus har gått från en vakansgrad på tio procent till nästan inga tomma lägenheter alls.
– Intresset för de nya lägenheterna var väldigt stort. Under en period var det cirka 50 personer som stod på intresselistan. Vi invigde huset i augusti 2017 och idag är alla lägenheter uthyrda. Det är helt fantastiskt, avslutar ordförande i bolagsstyrelsen Kjell Höglin.