Statens Bostadsomvandling AB

Att samarbeta med oss

Nära samverkan i sex steg

Funktionella lägenheter för äldre skapar rörlighet på bostadsmarknaden

En svag befolkningsutveckling med allt fler äldre på en ort med ett omodernt fastighetsbestånd innebär en stor utmaning. Statens Bostadsomvandling AB köper fastigheter av kommuner och omvandlar dem främst till tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för äldre. Insatser som bidrar till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, motverkar inlåsningar och sätter igång flyttkedjor.

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) har kapital och kunnande att bygga om befintliga fastigheter i rätt lägen, vilket medverkar till att det går att skapa positiv utveckling på orter med svag bostadsmarknad. För kommunen bidrar Sbo:s investering till fler handlingsmöjligheter, ökad utvecklingskraft och mer effektivt nyttjande av samhällets resurser. Underutnyttjade fastigheter eller verksamhetslokaler som inte längre fyller sin funktion av olika skäl kan återanvändas på smarta sätt. Arbetet sker i nära samverkan med aktuell kommun och det kommunala bostadsföretaget. Investeringskostnaden för att bygga om en befintlig fastighet är betydligt lägre än kostnaden för nyproduktion. Det är en lönsam samhällsekonomisk affär för kommunen på flera områden.

Attraktivt boende för äldre krävs för att skapa rörlighet

Kännetecken för moderna och praktiska lägenheter för äldre är bland annat att rullatorer får plats och kan ta sig fram samt att hela lägenheten inklusive kök och badrum moderniseras.

- För kommunen skapar vår investering värde för både enskilda personer och samhället. Ett bättre utbud av attraktiva lägenheter som äldre vill flytta till, bidrar till att fler villor och lägenheter blivit tillgängliga för yngre hushåll. Det har vi sett tidigare i samarbeten när vi även har byggt om befintliga omoderna hyresfastigheter, förskolor och andra verksamhetslokaler, säger Ann Eriksson, VD på Statens Bostadsomvandling AB.

Tjänsteman tekniska avdelningen, Bjurholms kommun

”Sbo har varit vår stöttepelare på ett väldigt bra sätt. Sbo är drivna, har koll på läget, besitter kunskap om den här sortens uppdrag och är öppna för viktiga synpunkter under tiden. Jättefin stöttning genom hela processen med förfrågning, genomförande, uppföljning.”

Kommunchef, Munkfors kommun

”Vi har sett positiva flyttkedjor av det här projektet. Målet med ombyggnationen var att samtliga lägenheter skulle bli uthyrda och det är de.”

Hyresgäst, Munkfors kommun

”Vi ville komma närmare centrum [...]. Efter att jag fick min stroke så miste jag mitt körkort och då var det här en bra lösning.”