Statens Bostadsomvandling AB

Att samarbeta med oss

Nära samverkan i sex steg

Fler moderna lägenheter för äldre

Statens bostadsomvandling samarbetar med kommuner som vill anpassa sitt bostadsutbud till medborgarnas behov. Det gör vi genom att förvärva och omvandla befintliga fastigheter till moderna och tillgängliga bostadslägenheter för personer som är 65 år eller äldre. Efter gemensam planering finansierar vi ombyggnationen och bidrar samtidigt till samhällsnytta. För kommunen innebär samarbetet en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. Kommunen får hjälp med sin bostadsförsörjning samtidigt som samarbetet skapar värden för både enskilda personer och samhället.

Att klara bostadsförsörjningen bättre

Effekten av fler attraktiva lägenheter blir att kommunens seniorer hittar en efterfrågad bostad att flytta till som gör att de kan delta i samhällslivet på ett bättre sätt. De äldre får tillgång till moderna bostäder som ligger centralt med närhet till service. Tillgängliga smidiga bostäder där rullatorer får plats och där de boende kan känna sig trygga, ha tillgång till enkla mötesplatser och klara sig själva efter förmåga. En bättre bostadsförsörjning leder till att en flytt till ett särskilt boende ofta kan skjutas upp ett antal år eller helt och hållet. Därigenom kan kommunens resurser nyttjas för andra
behov.– Det är enklare att bo så här. Mindre att städa. Mindre ansvar och jag slipper skotta snö! Häromdagen gick jag och köpte mig ett pussel. Det har jag inte gjort sedan barnen var små. Och när jag pratar med grannar, så verkar alla trivas väldigt bra, Monica, hyresgäst Hedemora.

Attraktiva lägenheter ger positiva flyttrörelser

Det ger stor effekt på bostadsmarknadens rörlighet när 12-24 seniora hushåll bestämmer sig för att byta bostad på en liten ort. När vi omvandlat en befintlig fastighet blir resultatet ofta 12-24 nya moderna lägenheter anpassade efter äldre personers behov. Den ökande rörligheten bidrar även till framtidstro. När ett nytt boendealternativ erbjuds på orten bildas positiva flyttrörelser. De olika lägenheterna och villorna som seniorerna lämnar blir tillgängliga drömmar för andra hushåll. Flyttrörelser skapar förutsättningar för inflyttning till kommunen och ger också ungdomar möjlighet att flytta hemifrån.

– Det fanns ett stort behov av den här typen av boende här i Hedemora. Jag kunde hyra ut alla tolv lägenheter på en och samma dag. Det var ju helt klart många äldre som satt i sina villor runt om i Hedemora och väntade på att få flytta in i något nytt, tjänsteperson, Hedemorabostäder.

Seniorer önskar en smidig vardag

Under den senaste tioårsperioden har omkring hälften av Sveriges kommuner haft svag befolkningsutveckling. För många kommuner blir konsekvensen en ansträngd ekonomi och en svag bostadsmarknad. Lägre skatteintäkter kan tvinga kommunen till åtstramningar inom välfärdsområdet och till en minskad investeringstakt. Samtidigt beräknas Sveriges befolkning fram till år 2040 öka med över 1,3 miljoner invånare. Fler än hälften av dem är över 65 år. Genom att samarbeta med oss kan kommuner med tuffa utmaningar bättre möta seniorernas behov och efterfrågan. Efter ombyggnation är boendemiljön förbättrad, fastigheten sanerad från miljöbelastningar och den beräknade energiförbrukningen per år är reducerad med 40 procent. Bra bostäder för äldre ger både en stärkt livskvalitet för seniorer och lägre kostnader för kommunen.


– Sbo är det absolut billigaste sättet att stödja god lokal bostadsförsörjning utan att ändra skatter, moms eller lagar. Vi förväntas bedriva allmännyttig verksamhet på marknadsmässiga förutsättningar, där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar, f.d. kommunchef Robertsfors.

Som kommun kan du få hjälp av oss

Din kommun kan vända sig till oss för att få hjälp med hela projektet, ekonomiskt och projektmässigt stöd. Vi träffar gärna dig som leder och ansvarar för kommunens bostadsförsörjning och som vill anpassa bostadsutbudet. Vid vårt besök har vi en förutsättningslös dialog om lokala förutsättningar, behov och er målbild. Här kan du läsa mer om processen för samverkan ser ut.