Statens Bostadsomvandling AB

Ordförande berättar
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Anna-Stina Nordmark Nilsson. Fotograf: Maria Fäldt

Anna-Stina Nordmark Nilsson ny ordförande 

 Anna-Stina Nordmark Nilsson valdes till ny ordförande för Statens Bostadsomvandling AB vid årsstämman den 25 april 2022.

"Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara ordförande i Statens Bostadsomvandling. Jag ser fram emot att få bidra med mina erfarenheter från bland annat fastighetsbranschen, regional utveckling och transaktioner", säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, nyvald ordförande i styrelsen för Statens Bostadsomvandling AB (Sbo). 

Anna-Stina Nordmark Nilsson är regiondirektör för Region Norrbotten. 

"Jag har under stora delar av mitt yrkesliv varit verksam i Norrbotten och känner väl till de förutsättningar och utmaningar som mindre kommuner har. Sbo har ett viktigt uppdrag att stötta kommunerna i deras strukturomvandling av utbudet av bostäder", säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Intervju med ordförande

Anna-Stina Nordmark är ekonom med ett brett engagemang för samhällsfrågor. Hon har samlat goda erfarenheter inom fastighetsbranschen både inom offentlig sektor och den privata, varit VD på Företagarna och VD i ett kommunalt bostadsföretag. Rötterna finns i Överkalix, där hon själv kommer ifrån.
"Ju äldre man blir desto mer viktiga blir rötterna. Det tror jag vi alla känner. För den som kan vill och är frisk ska kunna fortsätta att bo kvar hemma i en tillgänglig bostad. Den typen av moderna lägenheter för äldre saknas fortfarande i många mindre kommuner", säger Anna-Stina.

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här bolaget och vill sitta i styrelsen?
"Jag har suttit i olika styrelser sedan 1992, statliga bolag och privata. Det är viktigt och roligt. Jag fick frågan om Sbo och bekantade mig med bolaget. Jag gillar grunduppdraget för Statens Bostadsomvandling, att bidra till fler moderna och tillgängliga bostäder för äldre. Det är både att underlätta livet för individer och för mindre kommuner. Samhällsnyttan som Sbo skapar tilltalar mig. Och jag tror att mina erfarenheter är rätt blandning för att kunna bidra till verksamheten", säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

"Jag har under stora delar av mitt yrkesliv varit verksam i Norrbotten och känner väl till de förutsättningar och utmaningar som mindre kommuner har. Sbo har ett viktigt uppdrag att stötta kommunerna i deras strukturomvandling av utbudet av bostäder", säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Vad tycker du är det viktigaste Sbo bidrar med i den samtida utvecklingen kring urbanisering och en åldrande befolkning?
"Det är väsentligt att ge mindre kommuner, som inte har så bra ekonomisk situation, ett värdefullt tillskott. Jag träffar kommuner regelbundet. Många tror att det blir billigare att göra insatserna själva. Fast det i själva verket handlar om att vi avlastar kommunerna med investeringen. Det behöver fler känna till."

Vilket är ditt fokus – vad tycker du är viktigast i effekten när nya bostäder genom Sbo-samarbetet erbjuds på orten?
"Det viktigaste är sluteffekten. Att vi i nära samarbete med kommunen gör att fler medborgarna får att möjlighet att få ett bra boende. Även mindre kommunen får möjlighet att säkerställa att fler får ett bra boende. Nu är de alla stora barnkullar från 1940-talet på väg att bli över 80 år gamla. Det ställer krav på bostadsbeståndet och efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka på många håll."