Statens Bostadsomvandling AB

Ordförande berättar
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Anna-Stina Nordmark Nilsson. Fotograf: Maria Fäldt

Anna-Stina Nordmark Nilsson ny ordförande 

 Anna-Stina Nordmark Nilsson valdes till ny ordförande för Statens Bostadsomvandling AB vid årsstämman den 25 april 2022.

- Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara ordförande i Statens Bostadsomvandling. Jag ser fram emot att få bidra med mina erfarenheter från bland annat fastighetsbranschen, regional utveckling och transaktioner, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, nyvald ordförande i styrelsen för Statens Bostadsomvandling AB (Sbo). 

Anna-Stina Nordmark Nilsson är regiondirektör för Region Norrbotten. 

- Jag har under stora delar av mitt yrkesliv varit verksam i Norrbotten och känner väl till de förutsättningar och utmaningar som mindre kommuner har. Sbo har ett viktigt uppdrag att stötta kommunerna i deras strukturomvandling av utbudet av bostäder, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.