Statens bostadsomvandling AB

Om Sbo
Vi skapar samhällsnytta genom att bygga om befintliga fastigheter

Jan-Ove Östbrink
Berätta kort om dig själv och din bakgrund:

Jag är 62 år, fru och två vuxna barn. Uppväxt i Stockholm och bor idag i Stockholms innerstad. Utbildad samhällsplanerare på KTH och har arbetat som det hela mitt yrkesliv på nationell, regional och lokal nivå, senast som miljö- och samhällsbyggnadschef i Nynäshamns kommun. Mina huvudområden har varit bostadsförsörjning och infrastruktur. Jag arbetar nu som bostadspolitisk expert på kommunernas och regionernas medlemsorganisation SKR.

Hur kom det sig att du intresserade dig för det här bolaget och vill arbeta i styrelsen?

Jag har följt bolagets verksamhet under ett antal år och haft förmånen att få en bra bild av den nytta bolaget kunnat bidra med genom en tidigare kollega som arbetat i bolagets styrelse. Har även tagit del av de positiva erfarenheter som ett antal av de kommuner där SBO verkat förmedlat.


Vad tycker du är det viktigaste Sbo bidrar med?

Sbo:s viktigaste bidrag är att ta sig an fastigheter som man rustar upp för angelägna bostadssociala behov i kommuner där förutsättningarna för investeringar i ny- och ombyggnation av bostäder med de marknadsvillkor som råder är sällsynt svåra och där rörligheten på bostadsmarknaden är liten eller närmast obefintlig. Sbo skapar samhällsnytta, stärker kommunernas utvecklingsförmåga och bidrar till ökad attraktivitet på de orter där bolaget har investerat i bostäder för seniorer.    


Vilken blir effekten när nya bostäder genom Sbo-samarbetet erbjuds på orten?

Genom Sbo tillhandahålls anpassade bostäder att åldras i av god kvalitet i goda lägen som det finns ett stort behov av i dessa kommuner och som annars inte skulle kommit till stånd. Bostäder som ger ökad livskvalitet för de hushåll som flyttar in, som skapar ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden genom att hus och lägenheter frigörs för andra hushåll såsom barnfamiljer och ungdomar och som avlastar kommunernas hemtjänst och hemsjukvård.