Statens Bostadsomvandling AB

Vansbro berättar

"Vi hade ett stort behov av seniorbostäder.
Innan samarbetet med Statens bostadsomvandling hade det inte byggts något nytt sedan 1991."
Tidigare VD Vansbrohem

Positivt med 18 moderna tillgängliga lägenheter för äldre i Vansbro

I år är det 10 år sedan som utvecklingsprojektet i Vansbro blev klart. Inflyttning i fastigheten var i september 2013. Samarbetet med kommunen och stiftelsen Vansbrohem gav 18 moderna tillgängliga lägenheter för äldre centralt på orten. Vansbrohem är ett allmännyttigt bostadsföretag i Vansbro, som äger och förvaltar lite mer än 700 lägenheter. I Vansbro kommun bor cirka 3000 invånare och utmaningen med befolkningsutveckling och ökande andelen äldre är lik den i många andra mindre kommuner. I Vansbro hade ingenting nytt byggts sedan 1991.

Intervju från maj 2023 med Jörgen Israelsson, tidigare VD för Vansbrohem:

- Vi hade ett stort behov av seniorbostäder. Innan samarbetet med Statens bostadsomvandling hade det inte byggts något nytt sedan 1991, berättar nyblivna pensionären Jörgen Israelsson, tidigare VD Vansbrohem. 

Fastigheten som gjordes om i ett nära samarbete med Statens bostadsomvandling är centralt placerad i Vansbro med närheten till service, butiker och platser för socialt umgänge, som ofta efterfrågas av seniorer. Vid tillfället när det var klart blev ett 10-tal egna hem lediga på bostadsmarknaden. Utvecklingsprojektet bidrog till en flyttkedja lokalt.

 

– Jag brukar säga att det är bra med rullatoravstånd till centrum, men det är kanske hälften av de som bor i huset idag som använder rullator, säger Jörgen Israelsson.


Sammanfattning  av projektet
  • Fastigheten i Vansbro är ett centralt beläget flerbostadshus som byggdes om till 18 moderna lägenheter för äldre. Utvecklingsprojektet var klart för inflyttning i september 2013. Lägenheterna är i olika storlekar med i huvudsak 2 rum och kök. Det finns numer hiss i fastigheten, tvättmaskin och torktumlare i alla lägenheter och en gemensamhetslokal som kan nyttjas av hyresgästerna. Fastigheten är centralt placerad i Vansbro med närheten till service, butiker och platser för socialt umgänge.
 

Vilken effekt märker ni idag med de nya bostäderna som erbjuds på orten?

- För oss har det varit positivt! Vi hade mycket vakanser då och vi kunde minimera vakanserna i vårt totala bestånd. Vi [stiftelsen Vansbrohem anm. red.] hade inte de ekonomiska musklerna. Inte kommunen heller. För oss var det väldigt positivt att Statens bostadsomvandling stod för hela ombyggnationen, återger Jörgen Israelsson, tidigare VD för Vansbrohem.

En omställning med utmaningar

Den omgjorda fastigheten invigdes 2013. Det är ett 3-våningshus med två trapphus. Det är hiss i den ena ingången och loftgång över till den andra. Alla lägenheter har därmed tillgång till hiss. I bottenplan finns en lokal som idag PRO hyr. 

På flera orter där Statens bostadsomvandling har genomfört utvecklingsprojekt är efterfrågan så stor att alla lägenheter är uthyrda redan innan huset står klart. I Vansbro var situationen en annan.  

- Många äldre har en ekonomiskt låg boendekostnad i sina hus. De tittar ofta på den faktiska kostnaden. Då bor de billigt! Och det är svårt att acceptera en betydligt högre boendekostnad i en lägenhet jämfört med sin färdigbetalda villa. Trots intäkt från försäljning av densamma, säger Jörgen Israelsson. 

- För oss tog det ungefär tre år att få allt uthyrt. Det hade inte byggts nytt sedan 1991, innan vi inledde samarbetet med Statens bostadsomvandling. Det fanns fortfarande låg kunskap om vad rimliga hyror är. Vi var tvungen att själva anpassa hyresnivån. Sedan dess har det rullat på, berättar Jörgen Israelsson.

 

Skulle du kunna rekommendera andra kommuner att inleda samarbete med Sbo?

- Jag kan verkligen rekommendera att genomföra ett utvecklingsprojekt med Statens bostadsomvandling. Det gav oss möjlighet att kunna genomföra en omvandling. Bra att få igång flyttkedjor på orten. Viktigt att det finns lägenheter anpassade för äldre och behoven som kommer senare i livet. Med mina erfarenheter är jag väldigt positiv, avslutar Jörgen Israelsson, tidigare VD för Vansbrohem.