Statens Bostadsomvandling

Kommunerna berättar
Om att frigöra villor och få igång flyttkedjor på orten.
Möt företrädare i andra kommuner som berättar om sina erfatenheter av att samarbeta med oss
för bättre bostadsförsörjning och fler tillgänglighetsanpassade lägenheter dit äldre vill flytta.

Kommunerna berättar 

Här har vi samlat erfarenheterna från ett urval av det 40-tal kommuner som har valt att samarbeta med oss. Möt andra kommunala företrädare som berättar om sina erfarenheter:

Tillsammans skapar vi ett efterfrågat modernt tillgängligt boende

För kommunen bidrar Sbo:s investering till fler handlingsmöjligheter och ökad utvecklingskraft, mer effektivt nyttjande av samhällets resurser, underlättar bostadsförsörjningen och skapar värden för både enskilda personer och samhället. För att lägenheterna i äldre fastigheter ska bli attraktiva för seniorer att vilja flytta till krävs modernisering. Det som krävs är att det blir tillgängligt. Vi erbjuder kombinationen. Det som kännetecknar de praktiska lösningar som Sbo erbjuder är att rullatorer får plats och kan ta sig fram i hela huset. En god framkomlighet underlättas av breda dörröppningar, ljusa trapphus och att det är enkelt att gå ut. Det ska finnas tillgång till mötesplatser i huset, att det går att klara sig själv efter förmåga, att det är lätt att känna sig trygg. God framkomlighet innebär också att kök blir funktionella, att badrum byggs om, förnyas och förses med till exempelvis tvättpelare. Där det är möjligt skapar vi också gästlägenhet och gemensamhetslokal för olika aktiviteter.

Våra samlade intryck av kommuners behov

  • seniorhushåll med en eller två personer vill ha möjlighet att fortsätta sin bostadskarriär
  • seniorhushåll efterfrågar moderna bostäder med en skälig hyra och god tillgänglighet som ger förutsättningar att klara sig själv längre
  • unga familjer som efterfrågar ett markboende i form av ett småhus
  • ungdomar som får möjlighet att flytta hemifrån till en första bostad¨

De åtgärder som Sbo i samarbete med kommunen planerar och utför ger ökad trygghet och möjlighet för fler hushåll att bo i egen lägenhet längre. Väl anpassade bostäder ökar trivsel och de boendes välmående. Hissar installeras och servar alla lägenheter. Lägenheter förses med balkong eller uteplats. När ett nytt boendealternativ erbjuds på orten bidrar det till positiva flyttrörelser. Husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. Insatserna, att förnya och komplettera bostadsutbudet, bidrar till att öka ortens attraktivitet och därigenom till ökad handlingskraft för kommunen och effektivare nyttjande av samhällets resurser. I kommuner med svag bostadsmarknad finns inte alltid rimliga lönsamhetsvillkor för aktörer att bygga om omoderna fastigheter, eller bygga nytt, för att möta efterfrågan från äldre invånare. Utbud och efterfrågan på bostäder måste matcha varandra för att rörligheten på den lokala bostadsmarknaden ska fungera bättre. 

Tjänsteperson, Hedemorabostäder

Det fanns ett stort behov av den här typen av boende här i Hedemora. Jag kunde hyra ut alla tolv lägenheter på en och samma dag. Det var ju helt klart många äldre som satt i sina villor runt om i Hedemora och väntade på att få flytta in i något nytt.”

Kommunstyrelsens ordförande (s) Kalix

Det är en satsning specifikt för att ge äldre en möjlighet att flytta från sina hus. Samarbetet med Sbo gör det möjligt att skapa ett modernt boende med rimliga hyror.”

F.d. kommunchef Robertsfors

Sbo är det absolut billigaste sättet att stödja god lokal bostadsförsörjning utan att ändra skatter, moms eller lagar. Vi förväntas bedriva allmännyttig verksamhet på marknadsmässiga förutsättningar, där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar.

Styrelseordförande i Hoforshus AB

Det kommunala bostadsbolaget Hoforshus har gått från en vakansgrad på 10 procent till nästan inga tomma lägenheter alls. "Intresset för de nya lägenheterna var väldigt stort. Under en period var det cirka 50 personer som stod på intresselistan." 

Kommunchef i Hultsfred

"När det inte finns någon lönsamhet, gör inte det privata några investeringar. Så är det bara. Då måste någon annan gå in om det ska ta fart. I vårt fall var det en lyckad satsning med Sbo som fick det att lossna." 

Kommunalråd Ljusnarsbergs kommun

”Många blir äldre i den här kommunen. Vi hade ett antal gamla hyresfastigheter som behövde renoveras. Vi saknade lägenheter för seniorer, mellansteg från vanligt boende och till äldreboende. Sbo hjälpte oss att rusta det gamla till moderna eftertraktade boenden för seniorer.” 

Tjänsteman tekniska avdelningen, Bjurholms kommun

”Sbo har varit vår stöttepelare på ett väldigt bra sätt. Sbo är drivna, koll på läget, kunskap om den här sortens uppdrag och öppna för viktiga synpunkter under tiden. Jättefin stöttning genom hela processen med förfrågning, genomförande, uppföljning.” 

Kommunalråd, Bjurholms kommun

”Vi diskutera utifrån de förutsättningar som är i kommunen, Sbo visade stor förståelse för vår situation. Vi har en positiv befolkningstillväxt, men det trångt på förskola och skola. Och därför haft behov av att frigöra villor.” 

VD Grums hyresgästbostäder

”Vi ser klart och tydligt att det är stor efterfrågan på trygghetsboende. De renoverade lägenheterna är bra för dem som bor där, tryggheten ökar. Livskvaliteten är högre i ett eget boende.” 

VD Munkforsbostäder

”Vi har sett positiva flyttkedjor av det här projektet. Målet med ombyggnationen var att samtliga lägenheter skulle bli uthyrda och det är de.”

VD för stiftelsen Vansbrohem

"Vi har en del tomma lägenheter men inte alls så stora problem som tidigare. Allt som allt har det varit ett bra projekt, vi är nöjda. Vi har sett viss effekt på flyttkedjorna trots allt och det är positivt.”

Hyresgäst, Grums

För mig är det perfekt, det var tur att jag fick flytta hit, jag har krämpor som gör att jag inte kan gå i trappor. Jag har hemhjälp som hjälper mig och jag trivs så bra att de kommer att få bära mig ut härifrån.” 

Hyresgäst, Hedemora

"Allt är lätt. Jag slipper flytta dammsugarsladden, den räcker runt i hela lägenheten. Nya grejer i
badrum, inget krångel med varmvatten eller jordvärme. Jag kan bara åka iväg till stugan, utan att oroa mig för något.”

Hyresgäst, Munkfors

"Vi ville komma närmare centrum [...]. Efter att jag fick min stroke så miste jag mitt körkort och då var det här en bra lösning.” 

Hyresgäst, Vansbro

”Vi har bott här sedan det var nybyggt jag och min man. Vi trivs jättebra. Det bästa är att slippa elda, skotta snö och att allt är nära. Det enda jag saknar är golvvärme i badrummet, det hade vi i huset. Annars är det väldigt bra.”