Statens Bostadsomvandling AB

Kalix berättar

"Vi börjar märka av effekten av alla insatserna. Här i Kalix finns inte många fastigheter med hiss.
Alla hyresfastigheter från 60- och 70-talet med 2-3 våningar har halvtrappor både inomhus och utomhus.
Inget är anpassat."  Kommunstyrelsens ordförande Kalix

En gymnasieskola från 60-talet blev 15 moderna lägenheter i Kalix kommun

Intervju med Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Kalix

Vilken nytta har ni haft av samarbetet?

Det ger oss en chans att bygga utanför tillväxtområdena, där marknadsvärdet innebär att det redan första året blir en kraftig nedskrivning på fastighetens värde. Det är en satsning specifikt för att ge äldre en möjlighet att flytta från sina hus. Samarbetet med Statens bostadsomvandling gör det möjligt att skapa ett modernt boende med rimliga hyror.

Vilken effekt hade det fått för kommunen om ni inte inlett samarbete med Statens bostadsomvanling?

Genom vårt projekt med Statens bostadsomvandling lyckades vi ta tillvara på gamla lokaler som annars skulle ha rivits. Det handlade om en gammal skola som inte längre var funktionell. Med insatserna kunde vi undvika en rivning och ge byggnaden en ny chans att användas på ett meningsfullt sätt.


Ur ett hållbarhetsperspektiv är det bra att ta tillvara på fastigheter som redan finns. Statens bostadsomvandling tar riskerna när vi inte själva har kompetensen för att omvandla en gammal fastighet. I de fallen blir nyproduktion mer säkert för kommunen. Genom samarbetet kan vi ta tillvara på fastigheter i områden där vi annars inte skulle kunna agera.


Hur har samarbetsprojektet påverkat kommunen?
Projektet har blivit väl mottaget och vi har lärt oss mycket. Vi har tagit med oss kunskapen från projektet och kommer i framtiden att tänka smart kring gemensamhetslokaler och blockhyra. Statens bostadsomvandling har spelat en viktig roll i projektet. Det är en effektiv organisation och vi känner att vi får mycket för pengarna. Bostäder behövs inte bara i tillväxtområden, men för oss är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att renovera.
  
Sammanfattning av projektet

Delar av en gymnasieskola från 60-talet omvandlats till 15 moderna och tillgängliga
bostadslägenheter för äldre i Kalix. En central byggnad i Kalix har kunnat återanvändas på ett meningsfullt sätt. Lägenheterna är moderna två rum och kök med bland annat tvättmaskin och balkong/uteplats. Det finns hiss i trapphuset och tillgång till parkeringsplatser och gemensamhetslokal där det anordnas aktiviteter. Projektet har blivit väl mottaget på orten vilket innebar att två tredjedelar av lägenheterna redan var uthyrda innan den officiella invigningen. Fastigheten är belägen i närheten av sjukhus, apotek och
busshållplats. Det finns också tillgång till en trivsam och tillgänglig utemiljö med bland annat ramp för rullstol.

Vilken effekt har ni märkt med de nya bostäderna som erbjuds på orten?

Varje gång vi har färdigställt ett byggprojekt, har det inneburit att fler hus blivit tillgängliga på orten. I tätorten märks det tydligt att värdet på hus har ökat. Tidigare har vi byggt 49 nya lägenheter i ett fantastiskt läge vid älven. Ett drömboende, men med högre hyra eftersom det är nyproduktion. Men dit flyttar ingen som bor billigt i ett eget hus. Den gamla fastigheten som Sbo har omvandlat kompletterar med 15 moderna tillgängliga lägenheter. Det ligger nära sjukhus och apotek, busshållplats i närheten och fantastisk utemiljö.


Flyttkedjor som skapas, inflyttning och rotation på bostadsmarknaden – vilka är era mål?

Vi vill och behöver utveckla boendebeståndet i Kalix så att det passar flera olika grupper. Precis som i resten av Sverige ökar ensamhushåll även här. Kalix har en hög andel invånare över 65 år, omkring 28 procent, vilket är högre än genomsnittet. Samtidigt har vi en stor mängd villor i kommunen.


Kalix har ett bra läge, särskilt med tanke på att vi ligger mitt emellan Luleå och Haparanda/Finland, och med de tågförbindelser som nu finns tillgängliga. Men det blir ingen rotation om ingen kan flytta för att det saknas bostäder. De unga måste också kunna köpa hus så att de kan stanna kvar, eller flytta hit. Samtidigt behöver äldre ha tillgång till lägenheter i rätt miljö för att möjliggöra en rotation på bostadsmarknaden.


Vi har en vakans på 1,2 i snitt, vilket är för lågt för att upprätthålla en god omflyttning på bostadsmarknaden. För att detta ska vara möjligt behöver vi ha ungefär tre i vakans för att människor helt enkelt kan byta boende regelbundet, när livet förändras. Vi ser gärna att privata aktörer bygger, men att bygga om gamla lokaler är ett riskprojekt som kräver en särskild expertis för att inte bli för dyrt. Statens bostadsomvandling kan, medans det kommunala bostadsbolaget skulle kunna få stora problem om de gjorde samma sak.


Vilka effekter kan/vill ni se inom äldreomsorgen?

Vi börjar märka av effekten av alla insatserna. Här i Kalix finns inte många fastigheter med hiss. Alla hyresfastigheter från 60- och 70-talet med 2-3 våningar har halvtrappor både inomhus och utomhus. Inget är anpassat. Det blir ofta svårt även med badrum och toaletter för äldre.


De nya fastigheterna som byggs är eftertraktade. Nu är Sbo:s 15 nya tillgängliga moderna 2:or färdigställda och människor vill flytta dit. 12 är uthyrda, utan att vi har ansträngt oss att berätta om det. Vi har för närvarande inga vakanser i något av våra bostadsprojekt. Efterfrågan på bostäder är hög. I kommunens Bostadsstiftelse står 3000 personer i kö.