Statens Bostadsomvandling AB

Att samarbeta med oss
Nära samverkan i sex steg

Fler äldre är en utmaning inom äldreomsorgen

Fram till år 2040 beräknas befolkningen i Sverige öka med över 1,3 miljoner invånare. Mer än hälften av dem är över 65 år (773 000 personer). En del av konsekvenserna för kommuner handlar om att hantera kostnader inom äldreomsorgen. Bra bostäder för äldre, där de kan klara sig själv efter förmåga, medverkar till både stärkt livskvalité och lägre kostnader.

Kostnaden per senior i eget boende är en tredjedel av den för särskilt boende.
Räkneexempel:

  • Hemtjänst för en person kostar idag cirka 270 000 kr/år.
  • En plats i särskilt vård- och omsorgsboende kostar idag mer än 900 000 kr/år.

Utbud möter efterfrågan när behovet på orten styr

Sbo bygger om fastigheter för att bidra till bättre utbud och efterfrågan på̊ svaga bostadsmarknader. För kommunen bidrar Sbo:s investering till en bättre bostadsförsörjning som skapar värden för både enskilda personer och samhället på lång sikt. Det är en lönsam samhällsekonomisk affär för kommunen på flera områden. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer. 

Sbo medverkar till att stödja kommunerna så att de uppnår sina bostadsförsörjningsmål. Sbo förvärvar och moderniserar fastigheter och tar därigenom hela investeringen och risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Sbo medverkar till att skapa förbättrade ekonomiska förutsättningar genom att bidra till ökad rörlighet på den lokala bostadsmarknaden och till ett effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet i kommunen.

Fastighetsomvandlingar för en hållbar utveckling

Att omvandla fastigheter för att bidra till samhällsnytta är ett uppdrag som Sbo har från regeringen. Projekttiden i förvandlingen av olika fastigheter är mellan 2-3 år tills ortens äldre kan börja flytta in i attraktiva funktionella lägenheter. Processen omfattar då förstudie/programarbete, beslutsprocessen (även den politiska) och byggtiden. De här insatserna bidrar till positiv utveckling på bostadsmarknaden och bättre boendeförsörjning.

Ljusnarsbergs kommun - Bo Wallerström, tjänsteperson

”Många blir äldre i den här kommunen. Vi hade ett antal gamla hyresfastigheter som behövde renoveras. Vi saknade lägenheter för seniorer, mellansteg från vanligt boende och till äldreboende. Sbo hjälpte oss att rusta det gamla till moderna eftertraktade boenden för seniorer.”

Bjurholms kommun - Ingemar Nyman, tidigare kommunalråd

”Vi diskuterade utifrån de förutsättningar som är i kommunen, Sbo visade stor förståelse för vår situation. Vi har en positiv befolkningstillväxt, men det är trångt på förskola och skola. Vi har därför haft behov av att frigöra villor.”

Vansbro - hyresgäst

”Vi har bott här sedan det var nybyggt jag och min man. Vi trivs jättebra. Det bästa är att slippa elda, skotta snö och att allt är nära. Det enda jag saknar är golvvärme i badrummet, det hade vi i huset. Annars är det väldigt bra.”